HME8C58

58英寸8M手术室显示器

  • 最多支持物理四窗口显示,满足手术过程中的多种显示需求   

  • 支持各窗口图像模式独立调节 和自适应GAMMA校正功能      

  • 高色域、高对比度、高均匀性,呈现更多色彩细节         

  • 多接口设计,支持多种信号格式,支持环入环出功能          

产品与解决方案

产品介绍 产品规格
海信医疗-中国官方网站